YouPolish

Szkoła Językowa we Wrocławiu

Polski. Nareszcie!Polish. At Last!

Jak działamy

Polski. Nareszcie!!!

  • mamy swój sposób na nauczanie polskiego
  • gramatyka Cię nie zablokuje
  • pracujesz szybciej i mówisz już po kilku miesiącach
  • uczysz się tego, co potrzebne najpilniej
  • wiemy jak uczyć i popychać do mówienia
  • na zajęciach nie ma mowy o nudzie
  • za­­­­ję­­­­cia na 44 piętrze SkyTower lu­­­­b w Twojej firmie

Shake Your Polish!Shake Your Polish!

Kursy języka polskiego

Dla osób, które dopiero zaczynają

Pró­bo­wa­łeś na­uczyć się pol­skie­go, ale nie wy­szło? Bo­isz się pol­skiej gra­ma­ty­ki? Zaj­mie­my się tym. Nieważne skąd jesteś – u nas w końcu zaczniesz mówić. Możesz pracować indywidualnie (kursy szyte na miarę i dostosowane do Twojego grafiku), lub też w grupie.

W zimie 2018 dla początkujących w grupie mamy 3 opcje:

START LEARNING / kurs poranny /

Kurs nr 11 (1 semestr)

Poziom: beginners

Kursy dla naprawdę początkujących. Nie stresujemy gramatyką. Uczymy przez mówienie tylko najważniejszych rzeczy.

40 spotkań (80 lekcji  x 45 min)

Grupy: 4-6 osób

Jak często:  2 x tydzień, pon / czw  09:30-11:00

Termin: 29.01 – 25.06 2018

Cena: 2000 PLN (możliwa płatność w ratach)

 

START LEARNING / kurs wieczorny /

Kurs nr 12 (1 semestr)

Poziom: beginners

Kursy dla naprawdę początkujących. Nie stresujemy gramatyką. Uczymy przez mówienie tylko najważniejszych rzeczy.

40 spotkań (80 lekcji  x 45 min)

Grupy: 4-6 osób

Jak często:  2 x tydzień, wt / czw  18:00-19:30

Termin: 30.01 – 28.06 2018

Cena: 2000 PLN (możliwa płatność w ratach)

 

START LEARNING / kurs soboty /

Kurs nr 13 Poziom: beginners

Kursy dla naprawdę początkujących. Nie stresujemy gramatyką. Uczymy przez mówienie tylko najważniejszych rzeczy.

20 spotkań (60 lekcji  x 45 min)

Grupy: 4-6 osób

Jak często:  1 x tydzień, sobota  10:00-12:30

Termin: 03.02 – 30.06 2018

Cena: 1500 PLN (możliwa płatność w ratach)

 

Odblokuj się i mów więcej

Będziecie zaskoczeni własną płynnością. Wiemy jak odblokowywać i przełamywać opór w mówieniu. Możesz pracować indywidualnie (kursy szyte na miarę i dostosowane do Twojego grafiku), lub też w grupie.

W zimie 2018 proponujemy 3 opcje:

Speak More Polish / kurs poranny /

Kurs nr 14 (1 semestr)

Poziom: pre(intermediate)

Kursy dla tych którzy mówią już po polsku i chcieliby robić to lepiej.

40 spotkań (80 lekcji  x 45 min)

Grupy: 4-6 osób

Jak często:  2 x tydzień, pon / czw  09:30-11:00

Termin: 29.01 – 25.06 2018

Cena: 2000 PLN (możliwa płatność w ratach)

Speak More Polish / kurs wieczorny /

Kurs nr 15 (1 semestr)

Poziom: (pre)intermediate

Kursy dla tych którzy mówią już po polsku i chcieliby robić to lepiej.

40 spotkań (80 lekcji  x 45 min)

Grupy: 4-6 osób

Jak często:  2 x tydzień, pon / czw  19:30-21:00

Termin: 29.01 – 25.06 2018

Cena: 2000 PLN (możliwa płatność w ratach)

Speak More Polish / kurs w soboty /

Kurs nr 16

Poziom: (pre)intermediate

Kursy dla tych którzy mówią już po polsku i chcieliby robić to lepiej.

20 spotkań (60 lekcji  x 45 min)

Grupy: 4-6 osób

Jak często:  1 x tydzień, sobota  10:00-12:30

Termin: 03.02 – 30.06 2018

Cena: 1500 PLN (możliwa płatność w ratach)

Start Learning / kurs poranny /

Kurs nr 11 (1 semestr)

Poziom: beginners

Kursy dla naprawdę początkujących. Nie stresujemy gramatyką. Uczymy przez mówienie tylko najważniejszych rzeczy.

40 spotkań (80 lekcji  x 45 min)

Grupy: 4-6 osób

Jak często:  2 x tydzień, pon / czw  09:30-11:00

Termin: 29.01 – 25.06 2018

Cena: 2000 PLN (możliwa płatność w ratach)

Start Learning / kurs wieczorny /

Kurs nr 12 (1 semestr)

Poziom: beginners

Kursy dla naprawdę początkujących. Nie stresujemy gramatyką. Uczymy przez mówienie tylko najważniejszych rzeczy.

40 spotkań (80 lekcji  x 45 min)

Grupy: 4-6 osób

Jak często:  2 x tydzień, wt / czw  18:00-19:30

Termin: 30.01 – 28.06 2018

Cena: 2000 PLN (możliwa płatność w ratach)

Start Learning / kurs w soboty /

Kurs nr 13 Poziom: beginners

Kursy dla naprawdę początkujących. Nie stresujemy gramatyką. Uczymy przez mówienie tylko najważniejszych rzeczy.

20 spotkań (60 lekcji  x 45 min)

Grupy: 4-6 osób

Jak często:  1 x tydzień, sobota  10:00-12:30

Termin: 03.02 – 30.06 2018

Cena: 1500 PLN (możliwa płatność w ratach)

Speak More Polish / kurs poranny /

Kurs nr 14 (1 semestr)

Poziom: pre(intermediate)

Kursy dla tych którzy mówią już po polsku i chcieliby robić to lepiej.

40 spotkań (80 lekcji  x 45 min)

Grupy: 4-6 osób

Jak często:  2 x tydzień, pon / czw  09:30-11:00

Termin: 29.01 – 25.06 2018

Cena: 2000 PLN (możliwa płatność w ratach)

Speak More Polish / kurs wieczorny /

Kurs nr 15 (1 semestr)

Poziom: (pre)intermediate

Kursy dla tych którzy mówią już po polsku i chcieliby robić to lepiej.

40 spotkań (80 lekcji  x 45 min)

Grupy: 4-6 osób

Jak często:  2 x tydzień, pon / czw  19:30-21:00

Termin: 29.01 – 25.06 2018

Cena: 2000 PLN (możliwa płatność w ratach)

Speak More Polish / kurs w soboty /

Kurs nr 16

Poziom: (pre)intermediate

Kursy dla tych którzy mówią już po polsku i chcieliby robić to lepiej.

20 spotkań (60 lekcji  x 45 min)

Grupy: 4-6 osób

Jak często:  1 x tydzień, sobota  10:00-12:30

Termin: 03.02 – 30.06 2018

Cena: 1500 PLN (możliwa płatność w ratach)

Dla tych, którzy muszą zdać w Polsce egzamin państwowy

Pomożemy Ci się przygotować. Możesz liczyć na naszą uwagę i wsparcie.

Polish. At last.  – crash course 3 dni

Duża, uderzeniowa dawka polskiego w klasie i tyle samo praktyki na mieście – w stymulującym towarzystwie naszych lektorów. Mów po polsku i poznawaj ludzi.

Najbliższe edycje:

Początkujący 19 -21 stycznia, 2018 (dla osób, które NAPRAWDĘ nie mówią po polsku)

Początkujący Plus 9 – 11 lutego, 2018

If you are a foreigner in Wrocław, come to the 44th floor of Sky Tower, join a small group of students for just one weekend, and give us a chance to show you how fast you can progress in Polish.

You can start from zero, or, if you already speak some Polish, you can choose a more advanced level. Fun included in price!

WHAT IS Polish. At.Last!

It’s a YouPolish crash course which aims to make you speak some everyday Polish immediately.

WHO IS IT FOR

Any foreigners in Poland

HOW DOES IT WORK

On Friday afternoon you arrive in Sky Tower, join the group and immediately start speaking Polish with us. You will work with a few different teachers to avoid routine, boredom and monotony. After 4 lessons you are free to go home and get a good night’s sleep to be able to continue on Saturday and Sunday mornings. The total number of lessons is 12.

HOW MUCH IS IT

25 PLN per lesson, 300 PLN per course

CLASSES PLAN

Friday block 17:00 – 20:15

Saturday block 10:00 – 13:15

Sunday block 10:00 – 13:15

O Tobie

W Yo­uPolish naj­waż­niej­szy je­steś TY. Pod­czas wstępnego spotkania do­kład­nie po­zna­my Two­je po­trze­by i umie­jęt­no­ści, a po­tem po­mo­że­my Ci jak naj­szyb­ciej osią­gnąć zamie­rzo­ny cel. Mo­żesz li­czyć na na­szą po­moc w sen­sow­nym do­bo­rze ma­te­ria­łów i opty­mal­ne­go mo­de­lu pra­cy. Jed­nych po­pro­wa­dzi­my za rę­kę, in­nych wrzu­ci­my na głę­bo­ką wo­dę i wcią­gnie­my w słow­ny spa­ring z lek­to­rem. Tak sa­mo jak Ty, nie lu­bi­my mar­no­wać cza­su – masz bły­ska­wicz­nie od­czuć efek­ty swo­jej pra­cy. Pod­czas kur­su bę­dziesz pra­co­wać z róż­ny­mi lek­to­ra­mi, a zatem nie ma mowy o nudzie. Two­je za­ję­cia mogą od­by­wać się na 44 pię­trze Sky­To­wer, ale je­śli bra­ku­je Ci cza­su na do­jaz­dy – przy­je­dzie­my do Twojej firmy.

O nas

YouPolish to concept school. Uczymy tak, jak sami chcielibyśmy być uczeni. Mamy własny pomysł na nauczanie polskiego, i jak dotąd bardzo imponujące wyniki. Pracujemy dynamicznie, sami konstruujemy program szkoleń, uczymy tylko tego, co natychmiast Ci się przyda. W krótkim czasie serwujemy dużą, praktyczną dawkę polszczyzny i zmuszamy naszych studentów do intensywnego wysiłku. Nie martw się o gramatykę – mamy autorski pomysł, jak uczyć jej szybko, intuicyjnie i bezboleśnie. Przyjdź na lekcję próbną, zapisz się na kurs, zaufaj nam i ruszajmy.

Kto uczy w YouPolish:

Mamy wiedzę, umiemy uczyć i walczymy o wyniki naszych studentów. Jako zespół wychodzimy z założenia, że tylko dobre efekty dają prawdziwą motywację i napęd do pracy. Większość z nas to humaniści – filolodzy, kulturoznawcy, dziennikarze. Wiemy jak dotrzeć do człowieka, jak motywować i stymulować. Będziesz w dobrych rękach.

Strona wymaga korzystania z plików cookie do prawidłowego funkcjonowania. Informacje przechowywane w plikach cookie są wykorzystywane w celach funkcjonalnych i statystycznych. Zamknij komunikat