YouPolish

Szkoła Językowa we Wrocławiu

Polski. Nareszcie!Polish. At Last!

Jak działamy

Polski. Nareszcie!

  • mamy swój sposób na nauczanie polskiego
  • gramatyka Cię nie zablokuje
  • pracujesz szybciej i mówisz już po kilku miesiącach
  • uczysz się tego, co potrzebne najpilniej
  • wiemy jak uczyć i popychać do mówienia
  • na zajęciach nie ma mowy o nudzie
  • za­­­­ję­­­­cia na 44 piętrze SkyTower lu­­­­b w Twojej firmie

Shake Your Polish!Shake Your Polish!

Kursy języka polskiego

Polish. At last.  – crash course 3 dni

Duża, uderzeniowa dawka polskiego w klasie i tyle samo praktyki na mieście – w stymulującym towarzystwie naszych lektorów. Mów po polsku i poznawaj ludzi.

Najbliższe edycje:

Początkujący 28  – 30 września, 2018 (dla osób, które NAPRAWDĘ nie mówią po polsku)

Jeśli dopiero przyjechałeś do Wrocławia i nie mówisz po polsku, przyjdź do nas na 44 piętro Sky Tower, dołącz do weekendowej grupy i zacznij się uczyć. Z nami możesz szybko zacząć mówić po polsku.

Możesz zacząć od zera lub doskonalić swój polski, wybierając bardziej zaawansowaną grupę.

Co to jest Polski.Nareszcie!

To intensywny kurs języka polskiego, który sprawi, że natychmiast zaczniesz mówić.

Dla kogo?

Dla wszystkich obcokrajowców, którzy chcą mówić po polsku.

Jak to działa?

Przyjdź w piątek popołudniu do Sky Tower, przyłącz się do grupy i od razu zacznij mówić po polsku. Zajęcia poprowadzi kilku doświadczonych lektorów, dzięki czemu unikniesz rutyny i monotonii. Po 4 lekcjach w piątek, pójdziesz do domu, porządnie się wyśpisz i wrócisz do nas w sobotę i znów w niedzielę rano, po kolejną porcję wiedzy. W tylko jeden weekend będziesz uczestniczyć w 12 lekcjach języka.

Ile to kosztuje?

25 PLN za lekcję, czyli 300 PLN za pełen kurs

PLAN ZAJĘĆ:

Piątek 17:00–20:15

Sobota 10:00–13:15

Niedziela 10:00–13:15

Odblokuj się i mów więcej

Będziecie zaskoczeni własną płynnością. Wiemy jak odblokowywać i przełamywać opór w mówieniu. Możesz pracować indywidualnie (kursy szyte na miarę i dostosowane do Twojego grafiku), lub też w grupie.

Nasze propozycje na 2018:

Polish. At last.  – crash course 3 dni

Duża, uderzeniowa dawka polskiego w klasie i tyle samo praktyki na mieście – w stymulującym towarzystwie naszych lektorów. Mów po polsku i poznawaj ludzi.

Najbliższe edycje:

Początkujący 28  – 30 września, 2018 (dla osób, które NAPRAWDĘ nie mówią po polsku)
Ile to kosztuje
25 PLN za lekcję, czyli 300 PLN za pełen kurs
PLAN ZAJĘĆ
Piątek 17:00–20:15
Sobota 10:00–13:15
Niedziela 10:00–13:15

Mów Więcej / KURS PO­­POŁUDNIOWY /

Kurs nr 228

Po­ziom: be­gin­ners

Kur­sy dla na­praw­dę po­cząt­ku­ją­cych. Nie stre­su­je­my gra­ma­ty­ką. Uczy­my przez mó­wie­nie tyl­ko naj­waż­niej­szych rze­czy.

38  spo­tkań (po 90 minut)

Gru­py: 4–6 osób

Jak czę­sto:  2x ty­dzień, pon / śr /   18:30–20:00

Ter­min: 10.09.2018–30.01. 2019

Ce­na: 1900 PLN  /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

Mów Więcej / KURS PO­­RA­N­NY /

Kurs nr 229

Po­ziom: be­gin­ners

Kur­sy dla na­praw­dę po­cząt­ku­ją­cych. Nie stre­su­je­my gra­ma­ty­ką. Uczy­my przez mó­wie­nie tyl­ko naj­waż­niej­szych rze­czy.

38 spo­tkań (po 90 minut)

Gru­py: 4–6 osób

Jak czę­sto:  2 x ty­dzień, / wt / pt  10:30–12:00

Ter­min: 10.09.2018–01.02 2019

Ce­na: 1900 PLN  /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

Polish. At last.  – crash course 3 dni

Duża, uderzeniowa dawka polskiego w klasie i tyle samo praktyki na mieście – w stymulującym towarzystwie naszych lektorów. Mów po polsku i poznawaj ludzi.

Najbliższe edycje:

Początkujący  28 – 30 września, 2018 (dla osób, które NAPRAWDĘ nie mówią po polsku)

Ile to kosztuje?

25 PLN za lekcję, czyli 300 PLN za pełen kurs

PLAN ZAJĘĆ:

Piątek 17:00–20:15

Sobota 10:00–13:15

Niedziela 10:00–13:15

START LEARNING / KURS PO­­POŁUDNIOWY /

Kurs nr 226

Po­ziom: be­gin­ners

Kur­sy dla na­praw­dę po­cząt­ku­ją­cych. Nie stre­su­je­my gra­ma­ty­ką. Uczy­my przez mó­wie­nie tyl­ko naj­waż­niej­szych rze­czy.

38 spo­tkań (po 90  minut)
Gru­py: 4–6 osób
Jak czę­sto:  2 x ty­dzień, / wt / czw  18:30–20:00

Ter­min: 11.09.2018–31.01. 2019

Ce­na: 1900 PLN  /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

START LEARNING / KURS PO­­RA­N­NY /

Kurs nr 227

Po­ziom: be­gin­ners

Kur­sy dla na­praw­dę po­cząt­ku­ją­cych. Nie stre­su­je­my gra­ma­ty­ką. Uczy­my przez mó­wie­nie tyl­ko naj­waż­niej­szych rze­czy.

38 spo­tkań (po 90 minut)
Gru­py: 4–6 osób
Jak czę­sto:  2 x ty­dzień,  / wt / czw  10:30–12:00

Ter­min: 11.09.2018 – 31.01 2019

Ce­na: 1900 PLN /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

Mów Więcej / KURS PO­­POŁUDNIOWY /

Kurs nr 228

Po­ziom: be­gin­ners

Kur­sy dla na­praw­dę po­cząt­ku­ją­cych. Nie stre­su­je­my gra­ma­ty­ką. Uczy­my przez mó­wie­nie tyl­ko naj­waż­niej­szych rze­czy.

38  spo­tkań (po 90 minut)

Gru­py: 4–6 osób

Jak czę­sto:  2x ty­dzień, pon / śr /   18:30–20:00

Ter­min: 10.09.2018–30.01. 2019

Ce­na: 1900 PLN  /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

Mów Więcej / KURS PO­­RA­N­NY /

Kurs nr 229

Po­ziom: be­gin­ners

Kur­sy dla na­praw­dę po­cząt­ku­ją­cych. Nie stre­su­je­my gra­ma­ty­ką. Uczy­my przez mó­wie­nie tyl­ko naj­waż­niej­szych rze­czy.

38 spo­tkań (po 90 minut)

Gru­py: 4–6 osób

Jak czę­sto:  2 x ty­dzień, / wt / pt  10:30–12:00

Ter­min: 10.09.2018–01.02 2019

Ce­na: 1900 PLN  /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

Dla tych, którzy muszą zdać w Polsce egzamin państwowy

Pomożemy Ci się przygotować. Możesz liczyć na naszą uwagę i wsparcie.

Dla osób, które dopiero zaczynają

Pró­bo­wa­łeś na­uczyć się pol­skie­go, ale nie wy­szło? Bo­isz się pol­skiej gra­ma­ty­ki? Zaj­mie­my się tym. Nieważne skąd jesteś – u nas w końcu zaczniesz mówić. Możesz pracować indywidualnie (kursy szyte na miarę i dostosowane do Twojego grafiku), lub też w grupie.

Nasze propozycje na Lato 2018:

Polish. At last.  – crash course 3 dni

Duża, uderzeniowa dawka polskiego w klasie i tyle samo praktyki na mieście – w stymulującym towarzystwie naszych lektorów. Mów po polsku i poznawaj ludzi.

Najbliższe edycje:

Początkujący 28 – 30 września, 2018 (dla osób, które NAPRAWDĘ nie mówią po polsku)

Ile to kosztuje?

25 PLN za lekcję, czyli 300 PLN za pełen kurs

PLAN ZAJĘĆ:

Piątek 17:00–20:15

Sobota 10:00–13:15

Niedziela 10:00–13:15

START LEARNING / KURS PO­­POŁUDNIOWY /

Kurs nr 226

Po­ziom: be­gin­ners

Kur­sy dla na­praw­dę po­cząt­ku­ją­cych. Nie stre­su­je­my gra­ma­ty­ką. Uczy­my przez mó­wie­nie tyl­ko naj­waż­niej­szych rze­czy.

38 spo­tkań (po 90  minut)
Gru­py: 4–6 osób
Jak czę­sto:  2 x ty­dzień, / wt / czw  18:30–20:00

Ter­min: 11.09.2018–31.01. 2019

Ce­na: 1900 PLN  /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

START LEARNING / KURS PO­­RA­N­NY /

Kurs nr 227

Po­ziom: be­gin­ners

Kur­sy dla na­praw­dę po­cząt­ku­ją­cych. Nie stre­su­je­my gra­ma­ty­ką. Uczy­my przez mó­wie­nie tyl­ko naj­waż­niej­szych rze­czy.

38 spo­tkań (po 90 minut)
Gru­py: 4–6 osób
Jak czę­sto:  2 x ty­dzień,  / wt / czw  10:30–12:00

Ter­min: 11.09.2018 – 31.01 2019

Ce­na: 1900 PLN /ce­na dla jed­ne­go uczest­ni­ka w gru­pie 4-o­so­bo­we­j/

Tygodniowy kurs Full Intensity

Full Intensity –  czterodniowy, intensywny kurs języka polskiego, 4 lekcje dziennie, 16 lekcji w tygodniu.  Du­ża, ude­rze­nio­wa daw­ka pol­skie­go w kla­sie i ty­le sa­mo prak­ty­ki na mie­ście – w sty­mu­lu­ją­cym to­wa­rzy­stwie na­szych lek­to­rów. Mów po pol­sku i po­zna­waj lu­dzi.

 

Kurs nr 230

Po­­ziom: be­­gi­n­ners

Ku­r­sy dla na­­pra­w­dę po­­czą­t­ku­­ją­­cych. Nie stre­­su­­je­­my gra­­ma­­ty­­ką. Uczy­­my przez mó­­wie­­nie ty­l­ko naj­wa­ż­nie­j­szych rze­­czy.

4 spo­­t­kania (16 le­k­cji  x 45 min)
Gru­­py: 4–6 osób
Jak czę­­sto:  4 x ty­­dzień, pon / wt /śr/ czw  17:30–20:45

Te­r­min: 06.08–09.08.2018

Ce­­na: 360 PLN  /ce­­na dla je­d­ne­­go ucze­st­ni­­ka w gru­­pie 4-o­­so­­bo­­we­­j/

Kurs nr 231

Po­­ziom: be­­gi­n­ners

Ku­r­sy dla na­­pra­w­dę po­­czą­t­ku­­ją­­cych. Nie stre­­su­­je­­my gra­­ma­­ty­­ką. Uczy­­my przez mó­­wie­­nie ty­l­ko naj­wa­ż­nie­j­szych rze­­czy.

4 spo­­t­kania (16 le­k­cji  x 45 min)
Gru­­py: 4–6 osób
Jak czę­­sto:  4 x ty­­dzień, pon / wt /śr/ czw  17:30–20:45

Te­r­min: 20.08–23.08.2018

Ce­­na: 360 PLN  /ce­­na dla je­d­ne­­go ucze­st­ni­­ka w gru­­pie 4-o­­so­­bo­­we­­j/

Nie masz pomysłu na prezent świąteczny? Podaruj  nasze kursy swoim najbliższym.
Możesz kupić bon prezentowy na krótki kurs weekendowy, lekcje indywidualne lub cały
semestr nauki języka polskiego dla obcokrajowców.

O Tobie

W Yo­uPolish naj­waż­niej­szy je­steś TY. Pod­czas wstępnego spotkania do­kład­nie po­zna­my Two­je po­trze­by i umie­jęt­no­ści, a po­tem po­mo­że­my Ci jak naj­szyb­ciej osią­gnąć zamie­rzo­ny cel. Mo­żesz li­czyć na na­szą po­moc w sen­sow­nym do­bo­rze ma­te­ria­łów i opty­mal­ne­go mo­de­lu pra­cy. Jed­nych po­pro­wa­dzi­my za rę­kę, in­nych wrzu­ci­my na głę­bo­ką wo­dę i wcią­gnie­my w słow­ny spa­ring z lek­to­rem. Tak sa­mo jak Ty, nie lu­bi­my mar­no­wać cza­su – masz bły­ska­wicz­nie od­czuć efek­ty swo­jej pra­cy. Pod­czas kur­su bę­dziesz pra­co­wać z róż­ny­mi lek­to­ra­mi, a zatem nie ma mowy o nudzie. Two­je za­ję­cia mogą od­by­wać się na 44 pię­trze Sky­To­wer, ale je­śli bra­ku­je Ci cza­su na do­jaz­dy – przy­je­dzie­my do Twojej firmy.

O nas

YouPolish to concept school. Uczymy tak, jak sami chcielibyśmy być uczeni. Mamy własny pomysł na nauczanie polskiego, i jak dotąd bardzo imponujące wyniki. Pracujemy dynamicznie, sami konstruujemy program szkoleń, uczymy tylko tego, co natychmiast Ci się przyda. W krótkim czasie serwujemy dużą, praktyczną dawkę polszczyzny i zmuszamy naszych studentów do intensywnego wysiłku. Nie martw się o gramatykę – mamy autorski pomysł, jak uczyć jej szybko, intuicyjnie i bezboleśnie. Przyjdź na lekcję próbną, zapisz się na kurs, zaufaj nam i ruszajmy.

Kto uczy w YouPolish:

Mamy wiedzę, umiemy uczyć i walczymy o wyniki naszych studentów. Jako zespół wychodzimy z założenia, że tylko dobre efekty dają prawdziwą motywację i napęd do pracy. Większość z nas to humaniści – filolodzy, kulturoznawcy, dziennikarze. Wiemy jak dotrzeć do człowieka, jak motywować i stymulować. Będziesz w dobrych rękach.

Strona wymaga korzystania z plików cookie do prawidłowego funkcjonowania. Informacje przechowywane w plikach cookie są wykorzystywane w celach funkcjonalnych i statystycznych. Zamknij komunikat